wibroakustyka


Kliknij aby powiększyć...

opinie lekarzy

Nowe opinie specjalistów na temat stosowania urządzeń VITAFON w leczeniu różnych chorób i urazów:

Leczenie aparatem do terapii wibroakustycznej stosuję od 2 lat. Używam go do leczenia pacjentów z ostrymi zespołami bólowymi pourazowymi jak też do leczenia bólu przewlekłego w fibromialgii i zespołach przeciążeniowych kostno mięśniowych. Często już po jednorazowym zabiegu występował efekt przeciwbólowy. Dłuższe terapie ograniczały się do stosowania zabiegów 1x dziennie do 10 dni. W większości przypadków występowało całkowite lub znaczne ustąpienie dolegliwości, i powrót do aktywności fizycznej. Pacjenci byli bardzo zadowoleni z terapii, A ja jako Lekarz też jestem zaskoczony skutecznością terapii. Na pewno będę ją stosował w dalszym ciągu. Biorąc pod uwagę cenę urządzenia jak też i prostotę obsługi, mam zamiar również polecać zakup aparatu do terapii indywidualnej we własnym zakresie.

Lekarz Rodzinny, Janusz Kamiński

***

Terapię wibroakustyczną stosowałam przez okres 6-ciu miesięcy u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów, w zespołach bólowych kręgosłupa oraz w stanach pourazowych stawu barkowego, kolanowego i skokowego. We wszystkich przypadkach uzyskałam poprawę stanu funkcjonalnego pacjenta dzięki efektowi p/bólowemu i p/obrzękowemu działającej energii wibroakustycznej. Ze względu na uzyskane wyniki, jestem zainteresowana dalszym stosowaniem aparatu Vitafon.

Jego prosta obsługa i cena jest dodatkowym atutem. Jedyny minus to dźwięk emitowany w trakcie zabiegu. Patrząc jednak całościowo, uważam że warto stosować ten rodzaj terapii w praktyce fizjoterapeutycznej.

mgr fizjoterapii Dorota Brudz

***

Urządzenie Vitafon zostało zastosowane u pacjentów po artroskopii stawu kolanowego oraz po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. W obu przypadkach u pacjentów utrzymywał się obrzęk w obrębie stawu. Efekty zabiegu były widoczne k krótkim czasie, ponieważ już po paru zabiegach obrzęki oraz bóle uległy zmniejszeniu, a proces leczniczy znacnie się skrócił.
Jest to doskonałe urządzenie wspomagające rehabilitację. Na uwage zasługuje również doskonała łatwa obsługa urządzenia, umożliwiająca samodzielna obsługę. (Pełny tekst)

Zakład Usprawniania Leczniczego Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie
mgr Małgorzata Kiljanek, Kierownik Zakładu mgr. Romuald Tokarski

***

[...] Korzystaliśmy z urządzenia Vitafon w terapii przewlekłych zespołów bólowych kręgosłupa i owrzodzeń podudzi. W czasie stosowania w/w aparatu zaobserwowaliśmy zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz owrzodzeń podudzi.[...]

[...] Chorzy zwracają uwagę na łatwą w obsłudze w/w urządzenia i przejrzystą instrukcję użytkowania. (Pełny tekst)

p.o. kierownika Oddziału Rehabilitacji, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A . Grucy w Otwocku
Chirurg dziecięcy, Specjalista rehabiltacji medycznej Katarzyna Śledziewska

***

[...]Z przeprowadzonych badań na nielicznej grupie pacjentów po złamaniach nasady dalszej kości promieniowej w okresie doleczenia można wyciągnąć następujące wnioski:
stosując urządzenie VITAFON-T uzyskano pozytywne wyniki terapii przeciwbólowej u pacjentów po złamaniach w obrębie ręki i przedramienia, co rzutowało na polepszenie funkcji ręki;
aparat jest niewielkich rozmiarów i prosty w obsłudze, co pozwala na szerokie stosowanie terapii wibroakustycznej w domu pacjenta;
w celu uzyskania lepszego efektu końcowego leczenia w metodyce wykonywania zabiegu, należy stosować więcej niż jeden zabieg dziennie (optymalna ilość - 3 zabiegi dziennie przez okres 10 dni).

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Szpitala Praskiego w Warszawie
mgr Lech Wasilewski

***

W okresie od 31.08.2010 roku w mojej praktyce lekarsko-rehabilitacyjnej korzystałem z aparatów serii Vitafon: aparat Vitafon 2 oraz Vitafon T.

W okresie użytkowania bardzo dobry efekt przeciwbólowy uzyskiwałem w następujących jednostkach chorobowych:
a) świeże urazy ortopedyczne (skręcenia)
b) utrudnione zrosty kości po złamaniach
c) urazy przeciążeniowe bez wylewów krwawych
d) w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego w przebiegu choroby zwyrodnienia
e) w zespole bólowym „ostrogi piętowej”
f) mózgowe porażenie dziecięce – spastyka kończyn dolnych. W okresie 12 miesięcy miałem możliwość korzystania z w/w aparatów. Polecam je wszystkim, którzy chcą nieść pomoc pacjentom, zminimalizować działanie pourazowe. W przychodni pacjenci mieli okazję użytkować w/w urządzenia. Nie mieli trudności z eksploatacją, co świadczy o prostocie urządzeń, a zarazem ich efektywności.

Kierownik NZOZ Centrum Rehabilitacji Leczniczej, dr. n.med. Robert Jonak

***

[...] w końcu grudnia 2010 przebyłem operację usunięcia płytki zespalającej z przedramienia lewego po doznanym uprzednio złamaniu. W przebiegu pooperacyjnym stosowałem przez kilka dni - dwa-trzy razy dzienne urządzenie Vitafon T. Skutkowało to szybkim zmniejszeniem obrzęku i dolegliwości bólowych oraz większym komfortem ruchomości ręki lewej (zakres ruchomości nie uległ zwiększeniu, ale ruchy ręką były latwiejsze do wykonania). Oprócz tego zaleciłem stosowanie tego urządzenia u kilku pacjentów z zespołem bólowym odcinka ledżwiowo-krzyżowego kręgosłupa na podłożu choroby dyskowej oraz zespołu bolesnego barku. Pacjenci zgłaszali zmniejszenie dolegliwości bólowych po serii zabiegów, bez istotnego subiektywnego zwiększenia zakresu ruchomości przy istniejących wcześniej tego typu ograniczeniach. Urządzenie Vitafon wydaje się być godnym do stosowania w celu zmniejszenia bólu w chorobach narządu ruchu.

specjalista ortopeda-traumatolog, lek. med. Zbigniew Wojciech Muszyński

***

[...]Urządzenia Vitafon-T i Vitafon - 2 wykorzystany od lipca 2010 do chwili obecnej... W okresie używania aparatów wykonano zabiegi w ponad 80 przypadkach urazów ostrych i przewlekłych oraz bólach przeciążeniowych. Były to m.in.:
Bóle odcinka lędźwiowo-krzyżowego i piersiowego kręgosłupa
Skręcenia stawu skokowo-goleniowego I i II
Złamanie kostki przyśrodkowej pr. podudzia
Zespoły bólowe prawego barku
Bóle przeciążeniowe przyczepu m. trójgłowego ramienia lewego do wyrostka łokciowego
Entezopatia więzadła rzepki
Zwichnięcia i stłuczenia stawów paliczkowych …

Wszyscy fizjoterapeuci podkreślili wysoka skuteczność zabiegów, łatwość ich wykonywania. Potwierdzali to kontuzjowani sportowcy. Zwrócono uwagę na bardzo korzystne działanie p.obrzękowe, p.bólowe co w sumie przyspieszało powrót do zdrowia... Reasumując skuteczność stosowanej terapii z jej działaniem p.bólowym, p.obrzękowym, poprawę ukrwienia, przyspieszanie gojenia, łatwość jej stosowania, niewielkie gabaryty (mobilność) pozwalają na stwierdzenie, że powinna być szerzej stosowana w rehabilitacji medycznej w sporcie wyczynowym i rekreacyjnym.(Pełny tekst)

Kierownik Katedry Fizjoterapii Wszechnicy Świętokrzyskie w Kielcach, Lekarz Kadr Narodowych Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Specialista rehabilitacji medycznej, medycyny sportowej i chorób wewnętrznych.
Prof.dr hab. med. Romuald Lewicki

***

[...] W czasie stosowania urądzeń [VITAFON 2 oraz VITAFON-T] zaobserwowaliśmy bardzo korzystne efekty terapeutyczne, polegające w glównej mierze na szybkim ustępowaniu obrzęków, szybszym wchłanianiu się krwiaków oraz wyraźnym efektem przeciwbólowym.

Na szczególną uwagę zasługuje duże zadowolenie pacjentów po stosowaniu VITAFONU, a także łatwość ich obsługi. Z pełnym przekonaniem polecam stosowanie tych urządzeń u chorych po leczeniu operacyjnym chorób narządu ruchu.
(Pełny tekst)

Kierownik Kliniki, prof. dr. hab. med. Marek Synder
Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

***

"[...] Terapia wibroakustyczna dotyczyła urazów sportowych w obszarze stawów skokowych, kolanowych, łokciowych, barków oraz uszkodzeń mięśni przykręgosłupowych, mięśnia czworogłowego uda, mięśnia brzuchatego łydki. Terapia dotyczyła również dolegliwości związanych ze zmęczeniami powolnymi mięśni wynikającymi z wysiłków sportowych jako element restytucji powysiłkowej.

We wszystkich dolegliwościach w których zastosowano VITAFON uzyskano pozytywne efekty potwierdzone badaniami ultrasonograficznymi przed i po zakończeniu postępowania terapeutycznego. Na podstawie 4-miesięcznej obserwacji oraz publikacji dostarczonych drogą e-mailową metoda wibroakustyki w rehabilitacji po urazach sportowych oraz przeciążeń układu ruchu powinna znaleźć swoje należne miejsce w rehabilitacji sportowej.[...]"

Dyrektor NZOZ MEDIVITSPORT
dr n. med. Witold Furgał
Specjalista medycyny sportowej i rehabilitacji
Konsultant woj. podkarpackiego ds. medycyny sportowej

***

[...Urządzenie] Stosowano u pacjentów z obrzękami - zwłaszcza w zastoju limfatycznym (tzw. słoniowacizna) zauważono dużą poprawę. Pacjentki już po pierwszym dniu stosowania odczuwały dużą ulgę w dolegliwościach. Przy obrzękach kończyn dolnych 4 osoby, równocześnie stosowano leczenie podstawowe tj. zabiegi na odcinek lędźwiowy i stawy biodrowe.
Po dwóch tygodniach leczenia zauważalna była znaczna poprawa - mniejszy obrzęk, zlikwidowanie napięcia skóry oraz okres bezbólowy. Przy rozległych zbliznowaceniach twarzy, kończyn i tułowia, ze ściągającymi bliznami kończyn Vitafon stosowano na okolicę stawu łokciowego lewego. Uzyskano ruch niepełnej suplikacji, oraz zmniejszenie przykurczy z 90 stopni do 60 stopni.
W przypadku bólu korzennego L5/S1 i L4/L5 w przebiegu dyskopatii stosowano na części dosiebne kończyn - również z pozytywnym efektem. [...]
[...] Wydaje się, że urządzenie Vitafon spełnia wymogi zabiegu p/bólowego, p/obrzękowego. Może być zalecane do stosowania w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. (Pełny tekst)

Kierownik Oddziału Rehabilitacyjnego
Lek. med. Maria Irena Ussowska
Specjalista rehabilitacji ruchowej

***

"[...] Terapia ta nie wykorzystywana do tej pory w Polsce może być alternatywą dla innych zabiegów fizykoterapeutycznych o podobnym działaniu, bądź też ich wartościowym uzupełnieniem. W terapii wibroakustycznej wykorzystywane są następujące zjawiska elektrofizjologiczne:
oddziaływaniu na wrzeciona mięśniowe regulując spoczynkowy tonus mięśni tym samym doprowadzając ostatecznie do ich rozluźnienia i zmniejszenie dolegliwości bólowych.
wraz z wprowadzeniem tkanek w drgania zgodnie z generowaną częstotliwością dochodzi na skutek tarcia do wytwarzane ciepła.
w zakresie mniejszych częstotliwości poprzez odruch neurowegetatywny wpływa na grę naczyniową drobnych naczyń tętniczych wywołując efekt wazodylatacyjny
w zakresie wyższych częstotliwości mogą oddziaływać na mięśniówkę gładka dając większą szansę na ich skurcz wywołując efekt zwiększonego odprowadzenia limfy.[...]

Urządzenie Vitafon jest urządzeniem bezpiecznym z punktu widzenia terapeutycznego, przeznaczonym do stosowania w lecznictwie zamkniętym, ambulatoryjnym, sanatoryjnym oraz do samodzielnego stosowania przez pacjenta w domu, po uprzedniej konsultacji specjalisty i pod jego kontrolą.

Na podstawie powyższego rekomendujemy urządzenie Vitafon i prowadzoną za pomocą jego terapię mechaniczną do stosowania w zabiegach fizjoterapeutycznych.[...]"

Opinie PTF

Polskie Towarzystwo Fizjoterapii
Prezes dr Marek Kiljański
Przew. Sekcji Fizykoterapii, doc Krzysztof Gieremek

***

"[...] W czasie stosowania urządzenia VITAFON-2 uzyskaliśmy pozytywne wyniki terapii przeciwobrzękowej potwierdzone pomiarami obwodowymi oraz badaniem ultrasonograficznym. Jesteśmy zainteresowani dalszym stosowaniem urządzenia VITAFON-2 oraz współpracą merytoryczną dotyczącą działania wibroakustyki jako czynnika przeciwobrzękowego po zabiegach operacyjnych na narządzie ruchu [...]”.

Kierownik Kliniki Reumoortopedii prof. hab. med. Paweł Małdyk
Instytut Reumatologii im. prof. dr. hab. med. Eleonory Reicher


***

“[...] Urządzenie VITAFON zastosowano w ostrych i przeciążeniowych urazach oraz w bólach przeciążeniowych. Obserwowano ustąpienie dolegliwości bólowych, a w stanach pourazowych proces leczenia uległ skróceniu. Wpro-wadzony w mikrowibracje obszar tkanek nie generował dodatkowych dolegliwości. Urządzenie było łatwe do samodzielnej obsługi [...].”

Dr n med. Tadeusz Ściński
Specjalista chirurg ortopeda, Specjalista Medycyny Sportowej
Konsultant Wojewódzki

***

Przez 4 miesiące zabiegom zostało poddanych kilkudziesięciu pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi, głównie ze schorzeniami urazowo-ortopedycznymi.
Na podstawie naszych obserwacji zauważyliśmy wysoką skuteczność terapeutyczną urządzenia, potwierdzoną opinią naszych pacjentów. Dzięki działaniu przeciwzapalnym, likwidującym obrzęk, przeciwbólowym, odżywczym oraz regenerującym pacjenci mogli szybciej wrócić do zdrowia.[...]
[...] Terapia wibroakustyczna dobrze łączy się z leczeniem z wykorzystaniem środków farmaceutycznych. Oddziaływanie wibroakustyczne zwiększa efektywność terapii.
Urządzenie VITAFON 2 możemy śmiało polecić innym placówkom medycznym, które zajmują się nowoczesna fizjoterapią.[...]

mgr. Zbigniew Żołmierczyk
Oddział Rehabilitacji, Balneologii i Medycyny Fizykalnej w Kochcicach
p.o. Koordinatora ds. Rehabilitacji

***

[...]W toku stosowania terapii wibroakustycznej odnotowaliśmy następujące spostrzeżenia dotyczące aparatu Vitafon T:
- silne działanie przeciwobrzękowe (silny trwały efekt). Zastosowanie w świeżych urazach, stanach zapalnych, obrzękach limfatycznych, krwiakach.
- działanie przeciwbólowe (umiarkowany efekt). Zastosowanie w zespołach bólowych: kręgosłupa, stawów obwodowych, urazach.

Jedynym słaba stroną stosowania urzadzenia Vitafon T jest towarzyszący zabiegom dźwięk który w niektórych częstotliwościach jest irytujący dla pacjentów a także w przypadku długiego stosowania również dla personelu. Dodatkowo chciałbym napisać że urządzenie Vitafon T jest bardzo łatwe w obsłudze oraz bardzo skuteczne jako dodatkowa terapia w rehabilitacji medycznej. Szczególnie polecam zabiegi wibroakustyczne urządzeniem Vitafon T jako uzupełnienie innych metod fizjoterapeutycznych w warunkach domowych. (Pełny tekst)

Kierownik Rehabilitacji Marcin Bebelski
Fundacja AVALON

***

"[...] Urządzenia Vitafon T stasowane były w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i stawów obwodowych oraz rehabilitacji po urazach.

Na podstawie uzyskanych wyników można wyciągnąć następujące wnioski:
1. Zastosowanie urządzenia Vitafon pozwalilo w większości przypadków na szybkie ograniczenie lub całkowite pozbycie się bólu bez konieczności stosowania środków przeciwbólowych.
2. O wiele szybciej ustąpił obrzęk i sińce.
3. Skrócono czas, w porównaniu ze zwykłym leczeniem, gojenia się tkanek miękkich.
4. Prawie wszyscy pacjenci odczuli poprawę stanu ogólnego.

Zalecenia:
1. Urządzenia serii Vitafon mogą być wykorzystywane w leczeniu zapalenia korzonków nerwowych, chorób stawów i rehabilitacji po traumach i urazach.
2. Leczenie z wykorzystaniem urządzeń Vitafon zalecane jest przede wszystkim w warunkach domowych, pozwalających na przeprowadzanie zabiegów 2-3 razy dziennie, co może być kłopotliwe w przypadku leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego.
3. Nie zaobserwowano żadnych skutków ubocznych w przypadku stosowania urządzeń serii Vitafon.

Mg. fizjoterapii Tomasz Chomiuk

***

Od sierpnia 2011, przez około 6 miesięcy miałam możliwośd włączenia do terapii urządzenia Vitafon T w prowadzonym Gabinecie Odnowy Biologicznej PROMEDICUM. Pacjenci naszego gabinetu, zgłaszający się z bólami pochodzenia neuralgicznego, a także osoby z dolegliwościami wynikającymi z przeciążenia układu ruchu nadmiernym wysiłkiem fizycznym, miały włączone do terapii homeopatycznej oraz bio-rezonansowej również zabiegi z wykorzystaniem urządzenia VITAFON T. Skuteczność włączonej dodatkowej terapii oceniam bardzo pozytywnie, w oparciu nie tylko o własne obserwacje, ale również o bezpośrednie relacje pacjentów. Po pól rocznym okresie stosowania urządzenia VITAFON –T, zdecydowaliśmy się na jego zakup w celu włączenia zabiegów wibroakustycznych na stałe do oferty naszych gabinetów.

Małgorzata Orszańska – homeopata
PROMEDICUM – Gabinety Odnowy Biologicznej
Łódź, ul. Romanowska 55E lok 7 pasaż

***

"[...] Kilka miesięcy temu, do zakładu w którym pracuję został przyjęty 33-letni pacjent po operacji stawu skokowego górnego. Ruchy w stawie stosunkowo szybko wracały do fizjologicznych zakresów, jednak problemem pozostawało upośledzenie czucia powierzchownego. Zdecydowaliśmy się na terapię wibroakustyczną obszaru pooperacyjnego. Początkowo pacjent podchodził do niej sceptycznie, jednak już po 2 dniu wykonywania zabiegów zapytał z niedowierzaniem: "Czy to naprawdę mogło mi pomóc? Sam nie wiem jak to możliwe, ale czucie staje się wyraźniejsze." Pacjent przebywał w zakładzie 2 tygodnie. Do końca pobytu wykonywano zabiegi aparatem VITAFON dwa razy na dobę. W dniu wypisu czucie w miejscu pooperacyjnym oceniał jako porównywalne z czuciem w zdrowej kończynie.[...]"

Patrycja Mrozek
Mg. fizjoterapii
Uniwersytet Medyczny w Łodzi